skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 62 auto's in voorraad | 0 favorieten

De collectie
Passie, Inspiratie en Beleving
Maak kennis met house of brands ®

Onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 62 auto's in voorraad

Weergave: Chrysler
Stramien

Wij hel­pen u graag zoe­ken!

Heeft u uw droom­au­to niet kun­nen vin­den in ons ac­tu­e­le aan­bod van nieu­we en bij­na nieu­we au­to's? Kijk dan bij de au­to's die we bin­nen­kort ver­wach­ten of plaats een zoek­op­dracht bij on­ze ver­ko­pers. Wij vin­den de au­to die u zoekt!

Plaats een zoek­op­dracht

Bin­nen­kort in on­ze show­room

Be­nieuwd wel­ke exem­pla­ren u bin­nen­kort in on­ze show­room kan ver­wach­ten? Be­kijk hier de au­to's die wij ver­wach­ten en re­ser­veer al­vast een proef­rit.

Be­kijk hier ons aanbod ver­wacht

Wel­kom bij HAI Rijns­burg, of­fi­ci­eel dea­ler van Sub­aru

Als of­fi­ci­ë­le dea­ler van Sub­aru bie­den wij een uit­ge­brei­de se­lec­tie van nieu­we en ge­bruik­te Sub­aru-mo­del­len aan waar­on­der de Sub­aru Fo­res­ter, Out­back en de nieuw­ste Sol­ter­ra. On­ze werk­plaats is vol­le­dig uit­ge­rust met de juis­te ap­pa­ra­tuur en ge­reed­schap­pen om uw Sub­aru in top­con­di­tie te hou­den. On­ze er­va­ren en ge­kwa­li­fi­ceer­de mon­teurs zijn op­ge­leid om al­le as­pec­ten van Sub­aru-on­der­houd en -re­pa­ra­tie uit te voe­ren, van rou­ti­ne­ma­ti­ge on­der­houds­beur­ten tot com­plexe re­pa­ra­ties.

Meer we­ten over SUB­ARU