skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 126 auto's in voorraad | 0 favorieten

Nieuws

Be­kijk hier het laat­ste nieuws

Spe­ci­aal voor u ge­se­lec­teerd!

Sol­ter­ra: de eer­ste ech­te elec­trisch aan­ge­dre­ven Sub­aru

Het duur­de even maar dan heb je ook wat! De vei­lig­ste en een zeer com­ple­te au­to in een nieuw en mo­dern ge­sty­led de­sign. Met fraaie vor­men van bui­ten en ele­gant en bij­na sexy van bin­nen. Sub­aru over­treft zich­zelf met dit we­reld­de­buut. Al­le voor­de­len van Sub­aru elec­trisch aan­ge­dre­ven. U moet het zien en voor­al voe­len. Al­vast een voor­proef­je op: www.sub­aru-glo­bal.com/sol­ter­ra. U kunt hem al be­stel­len voor le­ve­ring in het voor­jaar 2022.

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl

Ver­nieuw­de Out­back nu in de show­room

De Sub­aru Out­back MY21 is op veel pun­ten ver­nieuwd en ver­be­terd. De tech­no­lo­gie is ver­fijnd en uit­ge­breid met o.a. ge­zichts­her­ken­ning, nog meer bin­nen­ruim­te, fraai­er af­wer­kings­ni­veau en vei­li­ger met door­ont­wik­kel­de tech­no­lo­gien. Echt een au­to voor het le­ven! Kom een proef­rit ma­ken en be­kijk de rij­test hier.

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl

Co­ming soon: Ca­dil­lac LY­RIQ

De eer­ste vol­le­dig elec­tri­sche Ca­dil­lac met een ak­tie­ra­di­us van 600km bij ons bin­nen­kort in de show­room!

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl

Vol­op keu­ze in vol elec­trisch en hy­bri­de!

Wij heb­ben di­ver­se vol elec­tri­sche en hy­bri­de au­to's in on­ze show­room waar­on­der: BMW X1 en X5 - Por­sche - Ran­ge Ro­ver e-vo­que - Ran­ge Ro­ver P400e Vo­gue - Land Ro­ver Dis­co­ve­ry Sport - SUB­ARU - Toyo­ta High­lan­der - Au­di e-tron 55 quat­tro - Ja­gu­ar I-pa­ce - BMW i3.

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl

Nieuw de Ca­dil­lac xt4 MY2021

Op­val­lend luxe cross-over met aan­trek­ke­lijk in- en ex­te­ri­eur­de­sign. Bel voor een proef­rit in de­ze com­pac­te SUV met 2-li­ter Tur­bo uit­voe­ring met 237pk.

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl

Di­ver­se Jeep Wrang­ler 3- en 5-deurs

Waar­on­der: Jeep Gla­di­a­tor, 3.6 V6 Ru­bi­con grijs ken­te­ken 5-per­soons; 2x Wrang­ler, 2.0T Sa­ha­ra; 2x Wrang­ler, Un­li­mi­ted, JL 3.6 Sa­ha­ra 4x4. Kijk in on­ze col­lec­tie voor meer specs of kom een proef­rit ma­ken.

Voor meer in­for­ma­tie: 071-4029224 | ver­koop@haibv.nl