met de grootste zorg samengesteld

MAAK KENNIS MET HOUSE OF BRANDS ® 

Disclaimer

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij De Hollandse Auto Importmaatschappij B.V. Zonder schriftelijke toestemming van De Hollandse Auto Importmaatschappij B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Op de website van De Hollandse Auto Importmaatschappij B.V. wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de gegevens en informatie. De Hollandse Auto Importmaatschappij B.V. kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Hieronder worden eveneens doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.