skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 126 auto's in voorraad | 0 favorieten

Images header x explore (2).max.1600 500

of­fi­ci­eel SUB­ARU dea­ler voor Lei­den, Den Haag en de Bol­len­streek

Sub­aru is een merk dat bij ons past. All Wheel Dri­ve, stan­daard CVT au­to­maat en de top in kwa­li­teit/prijs­ver­hou­ding. Ken­mer­ken waar­mee wij ons al 50 jaar on­der­schei­den. Bent u op zoek bent naar een be­trouw­ba­re en vei­li­ge au­to die per­fect past bij uw le­vens­stijl, dan is een Sub­aru de juis­te keu­ze. En bij ons als of­fi­ci­ë­le Sub­aru-dea­ler bent u ver­ze­kerd van de hoog­ste kwa­li­teit en uit­ste­ken­de ser­vi­ce.

Be­kijk on­ze Sub­aru Col­lec­tie of be­zoek ons van­daag nog voor een proef­rit en ont­dek de Sub­aru die bij u past!

SUB­ARU XV e-hy­brid

Een spor­tie­ve ge­zins­au­to die het he­le jaar door in al­le om­stan­dig­he­den voor­tref­fe­lijk pres­teert. Laat u ver­ras­sen door AWD, CVT au­to­maat, ruim­te en de­sign. Nieuw le­ver­baar van­af € 41.995,-

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU Fo­res­ter e-hy­brid

Be­kend en be­mind om zijn rui­me in­te­ri­eur, trek­ge­wicht van 2.000 kg en stan­daard au­to­maat en AWD. En ook nog eens de vei­lig­ste in zijn klas­se. Nieuw le­ver­baar van­af € 48.195,-

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU Out­back

De meest po­pu­lai­re ver­sie ooit. Sub­aru heeft de zes­de ge­ne­ra­tie van 36 be­lang­rij­ke aan­pas­sin­gen voor­zien. Laat u ver­ras­sen door het ui­ter­lijk, het in­te­ri­eur en het rij­ge­drag. Nieuw le­ver­baar van­af € 50.195,-

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU Im­pre­za

Te­rug van weg ge­weest. De po­pu­lai­re dy­na­mi­sche, stoe­re en ro­buus­te se­dan van SUB­ARU. Veel ruim­te ge­com­bi­neerd met de boxer­tech­niek, AWD en au­to­maat maakt de­ze au­to tot een ge­wil­de au­to v.a. €27.795,-

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU Le­vorg

De Le­vorg com­bi­neert een mo­dern en stijl­vol de­sign met de rij­ei­gen­schap­pen van een sport­au­to. De naam Le­vorg is een com­bi­na­tie van de woor­den 'Leg­a­cy', 'Re­vo­lu­ti­on' en 'Tou­ring'. De Le­vorg is in 2 uit­voe­rin­gen ver­krijg­baar.

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU BRZ

De com­bi­na­tie hoog­toe­ri­ge 2-li­ter boxer­mo­tor (200 pk) met ach­ter­wiel­aan­drij­ving is uniek. De BRZ is ver­krijg­baar met naar keu­ze een hand­ge­scha­kel­de zes­ver­snel­lings­bak of een zes­t­raps-au­to­maat met scha­kel­pad­dles ach­ter het stuur.

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len

SUB­ARU WRX STI

"World Ral­ly eX­pe­ri­men­tal" is de door SUB­ARU ge­a­dop­teer­de naam. Het vier­wiel aan­ge­dre­ven ka­non be­schikt over een 2,5-li­ter boxer­mo­tor met liefst 300 pk, tur­bo­char­gers etc. He­le fan­clubs zijn op­ge­richt voor dit ral­ly­won­der.

Down­lo­ads: bro­chu­re | spe­ci­fi­ca­ties | prij­zen
Vi­deo: The New 2018 Sub­aru WRX and WRX STI

Be­kijk on­ze show­room­mo­del­len